MENU
Aula_close Layer 1

Familie tilbuddet

Lindegårdens Familie tilbud

Der blev i maj-juni måned 2011 truffet politisk beslutning om etablering af et familieprojekt i Lindegården. Familieprojektet er et forebyggende projekt hvor vi arbejder med et udvidet forældresamarbejde. Familieprojektet indeholder tre elementer:

  • en generel indsats, som henvender sig til alle børn og forældre i Lindegården 
  • en tidlig og særlig inkluderende indsats for 4 børn deres forældre i Lindegården
  • et kompetenceudviklingsprojekt for alle ansatte i Lindegården.

 

Projektet blev efter projektperioden en varig indsats og går nu under navnet Familie tilbuddet.

Læs mere om projektet i nedenstående links.