MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Lindegården

Velkommen til Børnehuset Lindegården

Lindegården har børn i alderen 0-6 år og vores hus består af tre separate afdelinger, forbundet af to store fællesrum. Vi har 3 vuggestuegrupper, 2 børnehaveafdelinger og en afdeling for børn, med behov for specialpædagogiske rammer.

Lindegården er beliggende i Hedemarken, tæt på centrum, marker, bjerget, dyregården samt mange spændende og udfordrende lokale legepladser - og vi har gode inden -og udendørsfaciliteter, som er med til at skabe rammerne om et trygt og udfordrende læringsmiljø. 

Vi tilstræber, at være et Børnehus fuld af leg, livsglæde, nysgerrighed, hjælpsomhed, tryghed, omsorg, anerkendelse, udvikling og læring. Vi ønsker, at hvert enkelt barn føler sig set, hørt og forstået og at børnene oplever, at der er plads til at være præcis dem de er. 

Barnets hverdag i Lindegården ses igennem et hverdagslæringsperspektiv, hvor barnets læreprocesser er forbundet med barnets leg og samvær med andre samt hverdagslivets spontane og planlagte aktiviteter, gøremål og rutiner. I hverdagen følger vi børnenes spor og arbejder kontinuerligt med at se deres perspektiver i legen og i livet. Vi skaber rum for, at børnene i deres eget tempo, kan udvikle deres lege, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, så deres evne og lyst til at lære udvikles, lever og blomstrer. Vi er guidende, deltagende, omsorgsfulde og værdige rollemodeller, som giver børnene tid, rum og ro til at øve sig i at opbygge og mestre de mange færdigheder og kompetencer, der kræves, for at kunne begå sig og skabe gode livsmuligheder.

Som pædagogisk redskab bruger vi bl.a. Totalteater som en aktivitet i dagligdagen. Igennem Totalteateret skaber vi et læringsmiljø, hvor børnene oplever at børn og voksne i fællesskab er sammen om noget og har det sjovt.  Totalteateret skaber glæde og fællesskab på tværs af alt – og både børn og voksne oplever positivitet, engagement og livsglæde ved at lege sammen. Gennem legen med børnene motiverer, inspirerer og udfordrer vi dem desuden til at turde en smule mere end de gjorde i går – vi gøder deres tiltro til egne evner og udfordrer deres mod og selvtillid.

I forældresamarbejdet inddrager vi vores forældre i et ligeværdigt partnerskab, hvor alle oplever at ”høre til” og at kunne bidrage med noget. Udover den daglige dialog med forældrene, inviterer vi også til div. arrangementer i Lindegården samt ture og udflugter ud af huset. Vi ligger stor vægt på det ligeværdige, uformelle og gensidige samvær og vi ser at det fremmer effekten af børnenes trivsel og læring.

Som noget ekstra, har vi i Lindegården et udvidet forældresamarbejde, hvor vores 2 Familiepædagoger står til rådighed og tilbyder vejledning og sparring til alle husets forældre. Og særligt for 4 udvalgte familier, er der i en afgrænset periode, mulighed for ekstra hjælp og understøttelse. Vores Familiepædagoger er efteruddannet i familievejledning.

Lindegården er en uddannelsesinstitution, som kontinuerligt har pædagog - og PAU studerende, samt medborgere i virksomhedspraktik, nyttejob, sprogpraktik og løntilskud. For os er det vigtigt, at kunne medvirke til at give nogle af vores medborgere en chance for en tilknytning til arbejdslivet i en kortere eller længere periode.  

I vores faglige arbejdsfællesskab arbejder vi kontinuerligt med at udvikle vores ”pædagogiske værktøjskasse” for at kunne levere professionel kvalitet og skabe et godt trivsel -og læringsmiljø for alle. Vi arrangerer og deltager i relevante efteruddannelseskurser, forsknings- eller udviklingsprojekter. Vi indgår i -og bidrager til et bredt tværfagligt samarbejde med bl.a. PPR, Familieafsnittet, Sundhedsplejen, Albertslund Boligsocial Center, Biblioteket etc. Vi ønsker at lære af andres viden og sparring, så vi hele tiden blive klogere på - og bedre til det vi gør.

I Lindegården er vi beriget af en stor mangfoldighed i etnicitet, social status, kultur og religion - og vi elsker det.