MENU
Aula_close Layer 1

Personale og normering

Personale og normering

Personale normeringsgrundlag:

  • 1 Leder
  • 1 Stedfortænder 
  • 10 Pædagoger
  • 2 Pædagoger med særlige specialpædagogiske kompetencer
  • 2 Familiepædagoger
  • 6 Pædagogmedhjælpere
  • 1 Studerende   
  • 1 Økonoma
  • 1 Køkkenmedhjælper

Mange pædagoger og medhjælpere er ikke fuldtidsansatte. 

Herudover har vi ofte personer i virksomhedspraktik og /eller løntilskud.

Personalets anciennitet/ansættelse i Lindegården

Vi har i Lindegården en god personale anciennitets sammensætning.

Vi spreder os fra 35 år og til nyansættelser.